Vlaamse Regering zet voortbestaan van 150 verenigingen op losse schroeven

Vandaag verscheen op de website van het Vlaams parlement een voorstel van decreet waarmee het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk in s

Project 'Radio Babbelonië" feestelijk afgesloten

“Stel dat we mensen met een migratie-achtergrond die nog Nederlands aan het leren zijn op pad sturen om radio te maken?” Dat was het idee achter ‘Radio Babbelonië’.

De zomer van Vormingplus

Van vrijdag 4 tot zaterdag 6 juli was Vormingplus te gast in de pastorie van

Vormingplus verkleint ecologische voetafdruk

Vormingplus wil zijn ecologische voetafdruk nog verder verkleinen. Dat was één van de ambities uit ons meerjarenplan. Een aantal ingrepen werden ondernomen op basis van een milieuscan.

GRATIS BROCHURE

Bestel de brochure om ze gratis in je bus te krijgen.