Veelgestelde vragen

U bent hier

Home > Veelgestelde vragen

Hoe verloopt de inschrijving?

 • Zoek in het aanbod de cursus van je keuze en klik op 'inschrijven'
 • Vul per deelnemer het inschrijvingsformulier  in
 • Betaal pas nadat je een bevestiging van inschrijving hebt ontvangen, daar staan alle gegevens in.
 • Je inschrijving is pas definitief als je betaald hebt


Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving?
Je krijgt geen bevestigingsbrief, wel een digitale bevestiging via mail.
Nadat je betaald hebt ben je definitief ingeschreven. Je krijgt geen aparte bevestigingsmail van je betaling.

Waarom staan er twee prijzen bij de meeste cursussen?
Wij willen aan iedereen, ongeacht het inkomen, betaalbare vormingskansen bieden. Daarom hanteren we twee prijzen. De prijs die vooraan staat is de standaardprijs. De prijs tussen haakjes is de aangepaste prijs voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (omnio-statuut en werkzoekenden, zie onderaan deze pagina).

Wat als ik niet kan komen naar de cursus?
Gelieve te verwittigen (ook al zou je nog niet betaald hebben). Zo kunnen we anderen de kans geven om in te schrijven. Als je ons ten minste 10 werkdagen voor de start van de cursus verwittigt en indien je inschrijft bij Vorminplus dan storten wij het bedrag (verminderd met 10%) terug op je rekening.

Wat als ik afwezig ben op één sessie van een reeks?
Bespreek dit in de mate van het mogelijke vooraf met de begeleider. In geen geval kan je hier een terugbetaling voor krijgen, je schrijft steeds in voor een cursus en niet voor afzonderlijke sessies.

Kan een activiteit geannuleerd worden?
Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht kan Vormingplus de cursus annuleren. We proberen je dan in de mate van het mogelijke vooraf te verwittigen. Zorg er daarom voor dat we beschikken over je telefoon of mail. In dat geval krijg je uiteraard het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald!

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Je gegevens komen in het adressenbestand van Vormingplus terecht. We respecteren de Europese regels zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Ondersteuning nodig?
Zou je graag deelnemen aan een activiteit maar lukt dit niet om medische redenen, fysieke beperkingen, ...? Neem dan contact met ons op en we zoeken samen naar een haalbare oplossing.

Personen waarvoor naast de financiële drempel, een psycho-sociale, culturele of materiële drempel( bv mensen met een fysische beperking) bestaat, kunnen zich samen met een vrijwillige of professionele begeleider inschrijven. In deze duo-inschrijving volgt de begeleider de cursus gratis.

Wie komt in aanmerking voor het sociaal tarief?
We vinden het belangrijk dat iedereen vorming kan volgen. We zouden het betreuren indien iemand niet aan een cursus zou deelnemen omdat de prijs te hoog is. Vorming is net zoals lezen, muziek beluisteren of een museum bezoeken belangrijk om jezelf te ontplooien, om je beter te voelen of om dingen bij te leren. Daarom is er naast de standaardprijs een sociale prijs die ongeveer 20 % bedraagt van de standaardprijs. Die 20%-regel vind je ook bij veel organisaties uit het welzijnswerk.

Iedereen die een verhoogde tegemoetkoming geniet van het ziekenfonds kan ook de sociale prijs gebruiken. Bij het ziekenfonds wordt dat ook wel “mensen met het OMNIO-statuut” genoemd. Daarnaast komen ook werkzoekenden in aanmerking.

Volgende personen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen  lager dan 19.957,16 euro, verhoogd met 3.694,61 euro per bijkomend gezinslid (bedragen 3/2020):

 • gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden
 • langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos)
 • eenoudergezinnen
 • ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte
 • personen met een handicap
 • verblijvenden in België vanaf 65 jaar
 • religieuzen vanaf de pensioenleeftijd
 • kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap
 • personen die een van volgende uitkeringen ontvangen: leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen (IGO), inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, tegemoetkoming hulp aan bejaarden

De verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor de betrokkene als voor de personen ten laste.

Kijk op een plakbriefje van je mutualiteit. Als het nummer dat daar op staat eindigt op  111/111 dan heb je recht op het aangepast tarief. Als het eindigt op 110/110 dan niet. Als je werkzoekend bent kom je ook in aanmerking. Dus: ofwel werkzoekend, ofwel 111/111 op je kleefstrookje.

Sommige activiteiten zijn gratis bijvoorbeeld omdat we dit heel belangrijk vinden of omdat we samenwerken met een organisatie die zo vriendelijk is de extra kosten te betalen. Let wel op: sommige activiteiten zijn gratis, maar je moet wel inschrijven. Dat is bijvoorbeeld omdat het aantal plaatsen beperkt is.