Over ons

U bent hier

Home > Over ons

Vormingplus stimuleert vorming voor volwassenen in de regio Vlaamse Ardennen-Dender. Bedoeling is dat wij zoveel mogelijk mensen in hun vrije tijd de kans geven om zichzelf te ontplooien. Dat doen wij door vorming te organiseren en door samen te werken met organisaties rond vorming in onze regio.

We werken aan een uitgebreid en zeer gevarieerd aanbod. Enkele voorbeelden: kleur- en stijladvies, over opvoeden, assertiviteit, duurzaam consumeren, andere culturen leren kennen, kunst leren kennen, wegwijs op internet en computer, zelf juwelen maken, fotograferen, ...

Wij hechten veel belang aan de samenwerking met en de ondersteuning van andere organisaties. Meerdere projecten zijn het resultaat: Natuurbeleving met ouderen, Swaree Mozajiek, Babbelonië, Cultuur kleurt buiten de lijntjes, ...

Vormingplus is één van de 13 volkshogescholen die gesubsidieerd worden door de minister van cultuur.

Het secretariaat is in Zottegem gevestigd, maar we zorgen voor een zo groot mogelijke spreiding van de vormingsinitiatieven in de regio Vlaamse Ardennen-Dender.

Werkingsgebied Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vormingplus wil volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale competenties te vergroten.

Wij stimuleren de participatie van mensen en groepen aan het maatschappelijke en culturele leven en versterken hun weerbaarheid en engagement in de samenleving. Tegelijk willen we dicht bij de mensen ruimten creëren die tot interactie en ontmoeting uitnodigen om zo mensen ertoe aan te zetten van en met elkaar te leren op een ongedwongen en aangename manier.


Wat doen we?

Vormingplus garandeert een breed en boeiend aanbod aan vormingsinitiatieven. Dat aanbod is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en zinvol. Dit aanbod speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en omvat die thema's die relevant zijn voor de inwoners van de regio.

We doen dat op eigen initiatief of samen met sleutelfiguren en organisaties die op vele terreinen actief zijn. We overleggen met middenveldorganisaties, publieke dienstverleners, lokale besturen en overheden, ... en stimuleren hen ook tot onderlinge samenwerking.

Door samenwerking en samenspraak met andere organisaties streven we naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio.


Voor wie? Hoe?

We komen tegemoet aan educatieve vragen en behoeften die leven bij de inwoners van de Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Speciale aandacht hebben we voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We willen doelgroepen aanspreken die door andere educatieve instanties niet worden bereikt maar ook de werking met bereikte groepen uitbreiden en intenser maken.

Zowel onze aanpak als inhoud van onze initiatieven sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. We beschouwen dit als een cruciale voorwaarde om integrerend en inclusief te werken. In ons aanbod experimenteren we met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal- cultureel vormingswerk.

Vormingplus kijkt naar de samenleving als zijnde een superdivers geheel. Onder superdiversiteit verstaan we ‘alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen’.3 Onze regio is dan ook rijk aan diversiteit. Heel wat culturen hebben er definitief hun plaats gevonden. Verschillende culturen bestaan naast elkaar en tegelijkertijd behoren individuen tot verschillende groepen of subculturen. De samenleving wordt een ‘overlappend lappendeken’ van identiteitskenmerken die elkaar continu beïnvloeden.

Superdiversiteit is meer dan cultuur. Elk individu heeft meervoudige identiteitskenmerken (Ik ben man, ik ben homo, ik ben gescheiden, ik ben Congolees, ik ben bejaard…). Bij diversiteit zijn zowel zichtbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd, etniciteit, fysieke beperkingen maar ook minder zichtbare kenmerken zoals wensen en behoeften, seksuele voorkeur, werkstijlen, talenten en beperkingen, karaktereigenschappen,… van belang. Beide kenmerken beïnvloeden hoe wij de omgeving waarnemen en hoe we ons gedragen, maar ook hoe anderen kijken naar ons en zich gedragen tegenover elkaar.

Bij het ontwikkelen van het vormingsaanbod is Vormingplus bewust dat de educatieve draagkracht afhangt van de sociale en persoonlijke levensomstandigheden zoals leeftijd, gezinssituatie, mobiliteit, veiligheids(gevoel), culturele, religieuze en etnische waarden,…

Wilt u het volledige diversiteitsplan van vormingplus nalezen, klik dan hier om te downloaden als pdf-bestand.

 • Marc Van Eenooghe, voorzitter
 • Katrijn Provoost
 • Rina Cosyns
 • Annemie Demedts
 • Johan Rotsaert
 • Lut De Jaegher
 • Johan Van Lier
 • Wouter Hennion
 • Gerda Ghysels 
 • Marc Van Eenooghe, voorzitter
 • Marc Baisier
 • Rina Cosyns
 • Peter Dauwe
 • Lut De Jaegher
 • Annemie Demedts
 • Norbert D'Hulst
 • Els Eeckhout
 • Raymonda Glorieux
 • Jon Goubin
 • Wouter Hennion
 • Veerle Huwé
 • Jan Leconte
 • Stijn Lybeert
 • Sara Moens
 • Bob Onckelinx
 • Katrijn Provoost
 • Johan Rotsaert
 • Els Van Causenbroeck
 • Johan Van Lier
 • Gerda Ghysels