Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Covidmaatregelen

Recent besliste de Vlaamse regering onder andere dat sociaal-culturele activiteiten onder de vorm van fysieke bijeenkomsten voor onbepaalde tijd niet meer zijn toegelaten. We weten niet hoe lang dit gaat duren. Maar als we vergelijken met het voorjaar ziet het er niet goed uit. Daarom hebben we - met heel veel spijt in het hart - beslist om alle activiteiten van Vormingplus op te schorten tot eind december 2020. Waar mogelijk doen we nog een online aanbod maar dat vraagt even een her-organisatie. We reken en op je begrip en hopen je terug te zien in betere tijden of online. 

Vitamine T van start

Wat als we de coronacrisis aangrijpen als kans om na te denken over een andere toekomst? ​Vitamine T gaat met samen jou op zoek naar antwoorden.
Verwacht je aan boeiende online events, met elke maand een spreker van formaat. Vitamine T is een nieuw initiatief van de gezamenlijke Vormingplussen.

Ondertussen staat ook de eerste activiteit online op de speciaal daarvoor in het leven geroepen website: http://www.vitaminetoekomst.be

Beste burgemeesters, maak verbeelding weer mogelijk

vrijdag 21 augustus 2020

Gemeenten ­schaffen massaal culturele activi­teiten af. Al te lichtzinnig, klagen docenten, kunstenaars en sociale en culturele instellingen aan. An De Bisschop ea kropen in de pen. De Federatie Sociaal-Cultureel Werk ondertekende mee. 

Deze opinie verscheen op vrijdag 21 augustus in De Standaard

Omgaan met Corona

Omgaan met Corona

Voor elke activiteit stellen we alles in het werk om je op een veilige manier te ontvangen. Met de ‘Coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten’ als leidraad maken we voor elke activiteit een risicoanalyse en nemen we de gepaste maatregelen om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken. 

 

Hoe veilig de draad opnemen?

Een leidraad voor ouderen en organisaties die met ouderen werken
 

Meesters in Samenleven

Meesters in Samenleven. Dat zijn de vele sociaal-culturele organisaties en initiatieven in Vlaanderen volgens een nieuwe campagne van De Federatie, spreekbuis van deze organisaties.

Hoe duurzaam is het geld van je organisatie?

Allemaal dragen we duurzaamheid steeds hoger in het vaandel. Misschien schreven jullie als organisatie onlangs een beleidsplan, of zijn jullie er nu mee bezig? Wellicht staat daarin ook met welke acties jullie je dagelijkse werking duurzamer willen maken. We kunnen anno 2020 niet meer zonder.

Stond je al eens stil bij de impact van jullie geld? En van de bank die jullie geld beheert?

Over burgerinitiatieven

Nele Vanderhulst is stafmedewerker bij Socius en wil onder andere in kaart brengen wat Vormingplus onder ‘burgerinitiatief, burgercollectief, commons, …’ verstaat en welke begrippen we in onze werking hanteren en welke ondersteuning we aanbieden, … 

Nele heeft Leila Zohrie geïnterviewd en stelde haar heel interessante vragen. Leila is regiomedewerker bij Vormingplus en betrokken bij heel wat burgerinitiatieven in de regio.

 


 

Deelnemen aan een online activiteit

Sedert de problemen ivm Covid-19 is Vormingplus gestart met het aanbieden van online activiteiten. Dit kunnen lezingen zijn, gespreksmomenten, uitwisselingen, …

Om deel te nemen gebruiken we het Zoom-platform. Dit is een dienst om online te vergaderen, cursussen te geven, …

Hieronder volgt een stappenplan om snel aan de slag te gaan. Je kan deelnemen met een computer van Windows, een Mac, een computer met Linux, een Ipad, tablet, smartphone of Iphone. Je begrijpt dat we niet elke situatie in detail kunnen bespreken.

Een straffe praktijkbeschrijving: over ‘t leven

Marijke Verleyen van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender nam in november deel aan de tweedaagse vorming ‘Jouw praktijk op papier’ onder begeleiding van Marc Jans en georganiseerd door Socius. Ze vonden haar praktijkbeschrijving heel knap zodat we hem hier graag met jou delen. Na afloop liet Marijke nog weten dat de vorming haar over een soort angst om teksten te schrijven heeft geholpen. En het resultaat mag er zijn.

Tekst: Marijke Verleyen
Illustraties: Vero Beauprez

 

Pagina's