Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Landschapsbeleving Vlaamse Ardennen

Via een nieuw Leaderproject willen we landschappelijk waardevolle en unieke plekken in onze regio zichtbaar en leesbaar maken voor iedereen. Om dit te kunnen doen hebben we jouw inbreng nodig! Jij kunt ons helpen door jouw koesterplekjes in de Vlaamse Ardennen met ons te delen. Dat maakt het mogelijk om deze plekjes op te waarderen en nog meer tot de verbeelding te doen spreken. Dit is meteen ook het doel van het project.
Ga op stap…

… en toon ons jouw koesterplekjes op www.landschapsbeleving.be

Digitale hulp bij het organiseren van uw evenement

Bij het organiseren van een activiteit in de straat, buurt, gemeente of stad komt heel wat kijken. Met Planidoo biedt vtbKultuur ondersteuning en advies aan zowel ervaren organisatoren als mensen die nog nooit een activiteit op poten hebben gezet. Zodat mensen blijven samenwerken aan leuke initiatieven en een activiteit organiseren voor iedereen een haalbare kaart is.
 

Bekijk hier het filmpje.

 

Het Vlaams regeerakkoord: holle woorden

'We versterken de sociaal-culturele sector.'
'Het sociaal-cultureel werk moet zijn voortrekkersrol als bruggenbouwer in de samenleving bevestigen.'
'Het belang van sociaal-cultureel werk ... kan niet onderschat worden. Verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen brengen mensen bij elkaar en werken op een actieve en creatieve manier aan gemeenschapsvorming en zelfontplooiing.'

Heel wat veelbelovende woorden in het Vlaamse regeerakkoord.

Boekvoorstelling: "Leerrijk en gezellig"

 

Methoden voor groepsgesprekken over culturele verschillen (heen)