Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Vormingplus verkleint ecologische voetafdruk

Vormingplus wil zijn ecologische voetafdruk nog verder verkleinen. Dat was één van de ambities uit ons meerjarenplan. Een aantal ingrepen werden ondernomen op basis van een milieuscan. Eén van de belangrijke ingrepen was het beperken van gedrukt materiaal. Bijvoorbeeld het niet meer systematisch printen van syllabi en het beperken van de oplage van de gedrukte brochure.

Landschapsstad Vlaamse Ardennen

Het pittoreske landschap van de Vlaamse Ardennen wordt geprezen in de teksten van Omer Wattez en de schilderijen van Valerius de Saedeleer. Het staat hoog aangeschreven bij bezoekers en bewoners. Je kan er landelijk wonen in een van de vele kleine dorpen of steden. Er is nog rust en ruimte en veel landschappelijke kwaliteit. In Vlaanderen dat in snel tempo één grote stad wordt is dit allerminst evident.

Hoe kunnen we samen zorg dragen voor deze waardevolle open ruimte?

Project Radio Babbelonië op kruissnelheid

Acht vooral anderstalige mensen volgen een opleiding radiomaker om nadien radioprogramma's te maken in zes Oost-Vlaamse steden of gemeenten.

Vuur doet leven!

Zeven bijzondere houtgestookte ovens worden weer opgestart, met zorg voor hun omgeving en bezoekmogelijkheden.

Landschapsbeleving Vlaamse Ardennen

Via een nieuw Leaderproject willen we landschappelijk waardevolle en unieke plekken in onze regio zichtbaar en leesbaar maken voor iedereen. Om dit te kunnen doen hebben we jouw inbreng nodig! Jij kunt ons helpen door jouw koesterplekjes in de Vlaamse Ardennen met ons te delen. Dat maakt het mogelijk om deze plekjes op te waarderen en nog meer tot de verbeelding te doen spreken. Dit is meteen ook het doel van het project.
Ga op stap…

… en toon ons jouw koesterplekjes op www.landschapsbeleving.be

Digitale hulp bij het organiseren van uw evenement

Bij het organiseren van een activiteit in de straat, buurt, gemeente of stad komt heel wat kijken. Met Planidoo biedt vtbKultuur ondersteuning en advies aan zowel ervaren organisatoren als mensen die nog nooit een activiteit op poten hebben gezet. Zodat mensen blijven samenwerken aan leuke initiatieven en een activiteit organiseren voor iedereen een haalbare kaart is.
 

Bekijk hier het filmpje.

 

Het Vlaams regeerakkoord: holle woorden

'We versterken de sociaal-culturele sector.'
'Het sociaal-cultureel werk moet zijn voortrekkersrol als bruggenbouwer in de samenleving bevestigen.'
'Het belang van sociaal-cultureel werk ... kan niet onderschat worden. Verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen brengen mensen bij elkaar en werken op een actieve en creatieve manier aan gemeenschapsvorming en zelfontplooiing.'

Heel wat veelbelovende woorden in het Vlaamse regeerakkoord.

Boekvoorstelling: "Leerrijk en gezellig"

 

Methoden voor groepsgesprekken over culturele verschillen (heen)