Nieuws

U bent hier

Home > Nieuws

Vlaamse Regering zet voortbestaan van 150 verenigingen op losse schroeven

Vandaag verscheen op de website van het Vlaams parlement een voorstel van decreet waarmee het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk in sneltreinvaart grondig en fundamenteel wordt aangepast. De Federatie, sectorfederatie van onder meer sociaal-cultureel volwassenenwerk (www.defederatie.org), waarschuwt het parlement voor het juridisch moeras waarin ze 150 verenigingen en hun honderdduizenden vrijwilligers duwt.

Project 'Radio Babbelonië" feestelijk afgesloten

“Stel dat we mensen met een migratie-achtergrond die nog Nederlands aan het leren zijn op pad sturen om radio te maken?” Dat was het idee achter ‘Radio Babbelonië’.

Dit initiatief  van Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender en Vormingplus Waas en Dender werd deze zomer met succes afgerond. Het project dat financiële steun genoot van het Agentschap Integratie en Inburgering werd op 20 juni 2019 in Sint-Niklaas feestelijk afgesloten met onder andere een persconferentie.

De zomer van Vormingplus

Van vrijdag 4 tot zaterdag 6 juli was Vormingplus te gast in de pastorie van Ressegem. Het weer liet zich van zijn beste kant zien en het enthousiasme bij deelnemers en begeleiders zorgde voor een geslaagde 3-daagse.

Vormingplus verkleint ecologische voetafdruk

Vormingplus wil zijn ecologische voetafdruk nog verder verkleinen. Dat was één van de ambities uit ons meerjarenplan. Een aantal ingrepen werden ondernomen op basis van een milieuscan. Eén van de belangrijke ingrepen was het beperken van gedrukt materiaal. Bijvoorbeeld het niet meer systematisch printen van syllabi en het beperken van de oplage van de gedrukte brochure.

Landschapsstad Vlaamse Ardennen

Het pittoreske landschap van de Vlaamse Ardennen wordt geprezen in de teksten van Omer Wattez en de schilderijen van Valerius de Saedeleer. Het staat hoog aangeschreven bij bezoekers en bewoners. Je kan er landelijk wonen in een van de vele kleine dorpen of steden. Er is nog rust en ruimte en veel landschappelijke kwaliteit. In Vlaanderen dat in snel tempo één grote stad wordt is dit allerminst evident.

Hoe kunnen we samen zorg dragen voor deze waardevolle open ruimte?

Project Radio Babbelonië op kruissnelheid

Acht vooral anderstalige mensen volgen een opleiding radiomaker om nadien radioprogramma's te maken in zes Oost-Vlaamse steden of gemeenten.

Vuur doet leven!

Zeven bijzondere houtgestookte ovens worden weer opgestart, met zorg voor hun omgeving en bezoekmogelijkheden.

Landschapsbeleving Vlaamse Ardennen

Via een nieuw Leaderproject willen we landschappelijk waardevolle en unieke plekken in onze regio zichtbaar en leesbaar maken voor iedereen. Om dit te kunnen doen hebben we jouw inbreng nodig! Jij kunt ons helpen door jouw koesterplekjes in de Vlaamse Ardennen met ons te delen. Dat maakt het mogelijk om deze plekjes op te waarderen en nog meer tot de verbeelding te doen spreken. Dit is meteen ook het doel van het project.
Ga op stap…

… en toon ons jouw koesterplekjes op www.landschapsbeleving.be

Digitale hulp bij het organiseren van uw evenement

Bij het organiseren van een activiteit in de straat, buurt, gemeente of stad komt heel wat kijken. Met Planidoo biedt vtbKultuur ondersteuning en advies aan zowel ervaren organisatoren als mensen die nog nooit een activiteit op poten hebben gezet. Zodat mensen blijven samenwerken aan leuke initiatieven en een activiteit organiseren voor iedereen een haalbare kaart is.
 

Bekijk hier het filmpje.

 

Het Vlaams regeerakkoord: holle woorden

'We versterken de sociaal-culturele sector.'
'Het sociaal-cultureel werk moet zijn voortrekkersrol als bruggenbouwer in de samenleving bevestigen.'
'Het belang van sociaal-cultureel werk ... kan niet onderschat worden. Verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen brengen mensen bij elkaar en werken op een actieve en creatieve manier aan gemeenschapsvorming en zelfontplooiing.'

Heel wat veelbelovende woorden in het Vlaamse regeerakkoord.

Pagina's