Nieuw beleidsplan Vormingplus

U bent hier

Home > Nieuws > Nieuw beleidsplan Vormingplus

Eind december diende Vormingplus net als haar 12 collega-organisaties in Vlaanderen een beleidsplan en subsidieaanvraag in voor de periode 2021-2025. Daarmee stellen we ons in regel met het nieuw decreet van 2017 op het sociaal-cultureel werk en sluiten we een lange en intensieve periode af. We gingen met een frisse blik op zoek naar de meest prangende maatschappelijke thema’s in de regio Vlaamse Ardennen-Dender om onze werking op te enten. We evalueerden de eigen organisatie grondig en hielden rekening met de mening van deelnemers, leden en partners over de thema’s waarop Vormingplus zich de volgende jaren best zou concentreren.  

Vormingplus zal tijdens de volgende beleidsperiode sterk inzetten op:
- meer solidariteit tussen verschillende groepen in de samenleving om zo een bijdrage te leveren aan volwaardig en gedeeld burgerschap;
- de realisatie van de regionale en lokale klimaatplannen en het toevoegen van de sociale dimensie aan die plannen;
- het versterken van de mediawijsheid van organisaties en inwoners van de regio;
- het stimuleren van levensbreed leren, gebaseerd op de behoeftes en de actualiteit van de regio.

Na het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering kondigde Jan Jambon als nieuwe minister van cultuur vrij snel besparingen aan in de cultuursector. Ook op het sociaal-cultureel werk wordt een kaasschaafbesparing van 6% toegepast. Bovendien kwam een voorstel op tafel om de afspraken van het decreet van 2017 i.v.m. evaluaties en toekenning van de subsidie al meteen te wijzigen. Gelukkig is dit voorstel voorlopig niet aanvaard.

Ondanks de besparingen en ondanks de onzekerheid in de sector wil Vormingplus zich blijven inzetten voor een meer solidaire, inclusieve, duurzame en democratische samenleving. Kortom: voor een warme samenleving.