Missie en visie

U bent hier

Home > Frequently Asked Questions > Missie en visie

Vormingplus wil volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale competenties te vergroten.

Wij stimuleren de participatie van mensen en groepen aan het maatschappelijke en culturele leven en versterken hun weerbaarheid en engagement in de samenleving. Tegelijk willen we dicht bij de mensen ruimten creƫren die tot interactie en ontmoeting uitnodigen om zo mensen ertoe aan te zetten van en met elkaar te leren op een ongedwongen en aangename manier.


Wat doen we?

Vormingplus garandeert een breed en boeiend aanbod aan vormingsinitiatieven. Dat aanbod is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en zinvol. Dit aanbod speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en omvat die thema's die relevant zijn voor de inwoners van de regio.

We doen dat op eigen initiatief of samen met sleutelfiguren en organisaties die op vele terreinen actief zijn. We overleggen met middenveldorganisaties, publieke dienstverleners, lokale besturen en overheden, ... en stimuleren hen ook tot onderlinge samenwerking.

We zorgen ook voor de verspreiding en bekendmaking van educatieve initiatieven van andere aanbieders. Door samenwerking en samenspraak met andere organisaties streven we naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio.


Voor wie? Hoe?

We komen tegemoet aan educatieve vragen en behoeften die leven bij de inwoners van de Vlaamse Ardennen en Denderstreek. Speciale aandacht hebben we voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden. We willen doelgroepen aanspreken die door andere educatieve instanties niet worden bereikt maar ook de werking met bereikte groepen uitbreiden en intenser maken.

Zowel onze aanpak als inhoud van onze initiatieven sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. We beschouwen dit als een cruciale voorwaarde om integrerend en inclusief te werken. In ons aanbod experimenteren we met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal- cultureel vormingswerk.