Het Vlaams regeerakkoord: holle woorden

U bent hier

Home > Nieuws > Het Vlaams regeerakkoord: holle woorden

'We versterken de sociaal-culturele sector.'
'Het sociaal-cultureel werk moet zijn voortrekkersrol als bruggenbouwer in de samenleving bevestigen.'
'Het belang van sociaal-cultureel werk ... kan niet onderschat worden. Verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen brengen mensen bij elkaar en werken op een actieve en creatieve manier aan gemeenschapsvorming en zelfontplooiing.'

Heel wat veelbelovende woorden in het Vlaamse regeerakkoord.

De realiteit blijkt anders: de Vlaamse regering bespaart ruim 5% op het sociaal-cultureel werk. Een zware teleurstelling voor de sector, die in 2010 al tot 33% moest inleveren. Daar kwamen de laatste jaren enkele kleinere, 'zijdelingse' besparingen bovenop: de index werd niet doorgerekend, opleidingscheques werden afgeschaft, provinciale middelen teruggeschroefd. De rek is er uit, de bodem bereikt.

Deze besparingen komen zwaar aan. De zoveelste snoeironde legt nieuwe druk op tewerkstelling en dienstverlening. Als socio-culturele speler willen we mensen inspireren, ontplooien en emanciperen om mee te bouwen aan een warme, duurzame en diverse samenleving. Maar hoelang lukt dat nog?

Zet je handtekening onder een andere septemberverklaring!