Cultuur kleurt buiten de lijntjes

U bent hier

Home > Projecten > Cultuur kleurt buiten de lijntjes

Samenwerken, de blik verruimen, drempels verlagen...

In een landelijke regio als de Vlaamse Ardennen is het aanbod van ontmoetings­plekken en activiteiten voor kwetsbare mensen uiterst beperkt. Dit was destijds het uitgangs­punt voor de opstart van het leader-project ‘Cultuur kleurt buiten de lijntjes’. We wilden dat de deelnemers even uit de cocon van zorg en be­ge­leiding konden treden, zodat er ruimte vrijkwam om hun persoonlijke bele­ving en crea­tieve ontwikkeling te stimuleren en te verruimen.

Dank zij het subsidiëringsprogramma leader van het Euro­pese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling nam Vormingplus Vlaamse Ar­dennen-Dender de kans te baat om samen met Beschut Wonen voor tweeënhalf jaar (2013- ’15) een ge­durfd en grens­verleggend pro­ject op te zetten. Opzet was de uitbouw van een al­ternatief, laagdrempelig aanbod voor creatie­ve, kwetsbare mensen. De Vlaam­se Ardennen hebben immers heel wat te bieden op het gebied van na­tuur-, kunst- en cultuur­be­leving.

Van meet af aan stonden samen­werking en con­tinuïteit bij alle partners voorop. In Oudenaarde en Zottegem waren de Academies voor Beelden­de Kunst bereid om binnen hun normale werking een leerkracht en een werkruimte ter be­schik­king te stellen. Er werd wekelijks een artistiek atelier ingericht voor – alles sa­men – zo’n twintigtal deelnemers. Het resultaat van hun creatief talent vind je onze bescheiden publicatie 'Kunst kleurt' die je op deze pagina kan downloaden.

Maar inspiratie komt meestal niet zo­maar uit de lucht vallen. Dus gingen we op stap in de Vlaamse Ardennen. In het Provinciaal Archeologisch Museum in Ename en Velzeke werd het oudste verle­den van de streek uit de doeken gedaan, terwijl de sociaal-culturele beweging Waerbeke de deelnemers liet proeven van de rust en het groen in het Stiltege­bied Dender-Mark, nabij Geraardsbergen.

Dit alles was echter niet mogelijk geweest zonder de inzet van begeleiders van Be­schut Wo­nen. Zij vormden – ook letterlijk, mét de auto – de brug tussen de deel­ne­mers en de we­kelijkse ateliers in de academies en de verschillende be­zoch­te lo­caties.

Als projectcoördinator trachtte Vormingplus vooral een kader op te zetten met het oog op een geslaagde samenwerking. Ze nam ook de organisatie op zich van de uitwisselingsdag in het Museum. dr. Guis­lain in Gent op 15 mei 2014, en van de afsluitende inspiratie- en studiedag in de Koninklijke Academie voor Beel­den­de Kunst in Oudenaarde op 18 september 2015. Daarbij horen ook de reizende tentoonstelling en een catalogus met een aantal reflecties.

De grote uit­daging van alle partners is nu: hoe kunnen we deze ervaring voort­zetten en inbedden in onze toekomstige wer­king? Hopelijk wordt wat intussen voor iedereen evident is, straks niet opnieuw een uitzondering. Dan hoeven we ook niet langer ‘buiten de lijntjes te kleuren’...

Eind 2015, voor- en najaar 2016 hebben we met een Reizende tentoonstelling (met werken uit de publicatie) op 5 verschillende locaties in de Vlaamse Ardennen en Gent de werken tentoon gesteld. Deels om onze boodschap nog verder te verkondigen en deels om de talenten van de deelnemers te tonen voor een breder publiek. De volgende locaties hebben de Reizende tentoonstelling voor telkens 3 weken ontvangen: - 8-29/10/'15: PZ St.Franciscus - De Hoeve, Velzeke, - 26/11-17/12/'15: De Wattenfabriek, Herzele, - 11-30/04/'16: Kunstacademie Geraardsbergen, - 19/09-9/10/'16: CC De Ververij, Ronse, - 14/11-4/12/'16: Het Provinciehuis, Gent.

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, waarbinnen lokale actoren in verschillende Europese plattelandsgebieden (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, feitelijke verenigingen,…) projecten kunnen indienen.

Meer informatie over LEADER: www.leadervlaamseardennen.be

 

Bekijk hier de reportage van Plattelandspret over het project Cultuur kleurt buiten de lijntjes.

Lees hier het artikel van het Nieuwsblad.

Download hier de publicatie met o.a. de catalogus bij de tentoonstelling.

Bekijk hier de foto's van de studiedag van 18 september 2015.

 

 

Subtitel: 
Leaderproject kunst-,cultuur- en natuurbeleving
Periode: 
december, 2015 tot december, 2016